Toplocinkovani šrafovi

DIN
ISO
  VIJCI ZA OPŠTU PRIMENU INOX POCINKOVANI TOPLO CINKOVANI
DIN 1
(ISO 2339)
Vijak Konusna čivija
JUS MC 2. 205
A1-A5 St  
DIN 7
(ISO 2338)
Vijak Cilindrična čivija
JUS MC2.201
A1-A5 St  
DIN 84
(ISO 1207)
Vijak Mašinski vijak, šlic prihvat, cilindrična glava
JUS MB1.103
A2-A4 5.6  
(ISO 7380) Vijak Mašinski vijak, imbus prihvat, sočivasta glava
"ULS"
A2-A4 8.8
10.9
 
DIN 94
(ISO 1234)
vijak Rascepka
JUS MB2.300
A2-A4 St  
DIN 125
(ISO 7089)
(ISO 7090)
vijak Ravna podloška
JUS MB2.011
A2-A4 St St
DIN 127 vijak Elastična podloška
JUS MB2.110
A2-A4 St St
DIN 128 vijak Elastična podloška za rupu
JUS M.B2.111
A2-A4 St St
DIN 315 vijak Leptir navrtka
JUS MB1 680
A2-A4 St St
DIN 316 vijak Leptir vijak
JUS MB1.230
A2-A4 St St
DIN 434 vijak Podloška za "I" profile
JUS MB2.032
A2-A4 St St
DIN 439
(ISO 4035)
vijak Navrtka, niska, šestougaona
JUS MB1.604
A2-A4 St St
DIN 464 vijak Vijak sa nazubljenom glavom i visokim prstenom A1    
DIN 466 vijak Navrtka sa nazubljenom glavom i visokim prstenom A1    
DIN 471 vijak Seger osigurač za osovinu
JUS MC2.401
1.4034
1.4122
1.4568
St  
DIN 472 vijak Seger osigurač za rupu
JUS MC2.400
1.4034
1.4122
1.4568
St  
DIN 571 vijak Vijak za drvo, OK glava
JUS MB1.500
A2-A4 5.6  
DIN 580 vijak Prsten vijak
JUS MB1.210
A2-A4 8.8 8.8
DIN 582 vijak Prsten navrtka
JUS MB1.690
A2-A4 8.8 8.8
DIN 603 vijak Torban vijak
JUS MB1.171
A2-A4 5.6  
DIN 660
(ISO 1051)
vijak Zakovica (sočivasta glava)
JUS MB3.011
A2 St  
DIN 661
(ISO 1051)
vijak Zakovica (upuštena glava)
JUS MB3.012
A2 St  
DIN 7337 vijak Pop nitna A2 Fe/Al
Al/Al
 
DIN 912
(ISO 4762)
vijsk Mašinski vijak, cilindrična glava, imbus prihvat
JUS MB1.120
A2-A4 8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
DIN 913
(ISO 4026)
vijak Uvrtni vijak
JUS MB1.270
A2-A4 10.9  
DIN 914
(ISO 4027)
vijak Uvrtni vijak (kirner)
JUS MB1.271
A2-A4 10.9  
DIN 915
(ISO 4028)
vijak Uvrtni vijak (cilindrični kraj)
JUS MB1.272
A2-A4 10.9  
DIN 916
(ISO 4029)
vijak Uvrtni vijak (sa rupom za centriranje)
JUS MB1.273
A2-A4 10.9  
DIN 917 vijak Šestougaona slepa navrtka (niska)
JUS MB1.650
A2-A4 kl.8  
DIN 921 vijak Vijak sa širokom ravnom glavom, šlic prihvat A1    
DIN 931
(ISO 4014)
vijak Mašinski vijak, OK glava, delimični navoj
JUS MB1.051
A2-A4 5.6
8.8
10.9
12.9
5.6
8.8
10.9
12.9
DIN 933
(ISO 4017)
vijak Mašinski vijak, OK glava,
ceo navoj
JUS MB1.053
A2-A4 5.6
8.8
10.9
12.9
5.6
8.8
10.9
12.9
DIN 934
(ISO 4032)
vijak Šestougaona navrtka
JUS MB1.601
A2-A4 kl.8
kl.10
kl.8
kl.10
DIN 963
(ISO 2009)
vijak Mašinski vijak, upušteno ravna glava, šlic prihvat
JUS MB1.130
A2-A4 5.6  
DIN 964
(ISO 2010)
vijakk Mašinski vijak, upušteno sočivasta glava, šlic prihvat
JUS MB1.140
A2-A4 5.6  
DIN 965
(ISO 7046-1)
vijak Mašinski vijak, upušteno ravna glava, krst prihvat
JUS MB1.136
A2-A4 5.6  
DIN 975
(DIN 976)
vijak Navojna šipka A2-A4 5.6
8.8
5.6
8.8
DIN 985
(ISO 10511)
vijak Navrtka, samoosiguravajuća
JUS MB1.622
A2-A4 kl.8  
DIN 1479 vijak Nastavak za navojnu šipku
(visoka navrtka)
A2-A4 kl.8  
DIN 1480 spaner Španeri za sajlu A4 St St
DIN 1481
(ISO 8752)
vijak Elastična čivija
JUS MC2.230
1.4310 St  
DIN 1587 vijak Ukrasna navrtka
JUS MB1.627
A2-A4 kl.8  
DIN 2093 vijak Tanjirasta podloška A2 St  
DIN 6798 podloska Nazubljena podloska
JUS MB1.151
A2-A4 St  
DIN 6799 vijak E-seger
JUS MB2.153
1.4034
1.4122
St  
DIN 7504 vijak Vijci za lim sa burgijom
forma K, forma N, forma P
A2 St  
DIN 7981
(ISO 7049)
vijak Vijak za lim, sočivasta glava, PH prihvat
JUS MB1.466
A2-A4 St  
DIN 7982
(ISO 7050)
vijak Vijak za lim, upuštena glava, PH prihvat
JUS MB1.465
A2-A4 St  
DIN 7991
(ISO 10642)
vijak Mašinski vijak, upuštena glava, imbus prihvat
JUS MB1.126
A2-A4 8.8
10.9
12.9
 
"REISSER" vijak Vijak za ivericu PZ prihvat

A2-A4

St  
"HANGAR" vijak Hangar vijak,
drvo/drvo, drvo/metal
A2-A4 St