Vijčana roba

DIN
ISO
VIJCI ZA OPŠTU PRIMENU PROHROM POCINKOVANI TOPLO CINKOVANI
DIN 1
(ISO 2339)
Konusna čivija
JUS MC 2. 205
A1-A5 St
DIN 7
(ISO 2338)
Cilindrična čivija
JUS MC2.201
A1-A5 St
DIN 84
(ISO 1207)
Mašinski vijak, šlic prihvat, cilindrična glava
JUS MB1.103
A2-A4 5.6
(ISO 7380) Mašinski vijak, imbus prihvat, sočivasta glava
“ULS”
A2-A4 8.8
10.9
DIN 94
(ISO 1234)
Rascepka
JUS MB2.300
A2-A4 St
DIN 125
(ISO 7089)
(ISO 7090)
Ravna podloška
JUS MB2.011
A2-A4 St St
DIN 127 Elastična podloška
JUS MB2.110
A2-A4 St St
DIN 128 Elastična podloška za rupu
JUS M.B2.111
A2-A4 St St
DIN 315 Leptir navrtka
JUS MB1 680
A2-A4 St St
DIN 316 Leptir vijak
JUS MB1.230
A2-A4 St St
DIN 434 Podloška za “I” profile
JUS MB2.032
A2-A4 St St
DIN 439
(ISO 4035)
Navrtka, niska, šestougaona
JUS MB1.604
A2-A4 St St
DIN 464 Vijak sa nazubljenom glavom i visokim prstenom A1
DIN 466 Navrtka sa nazubljenom glavom i visokim prstenom A1
DIN 471 Seger osigurač za osovinu
JUS MC2.401
1.4034
1.4122
1.4568
St
DIN 472 Seger osigurač za rupu
JUS MC2.400
1.4034
1.4122
1.4568
St
DIN 571 Vijak za drvo, OK glava
JUS MB1.500
A2-A4 5.6
DIN 580 Prsten vijak
JUS MB1.210
A2-A4 8.8 8.8
DIN 582 Prsten navrtka
JUS MB1.690
A2-A4 8.8 8.8
DIN 603 Torban vijak
JUS MB1.171
A2-A4 5.6
DIN 660
(ISO 1051)
Zakovica (sočivasta glava)
JUS MB3.011
A2 St
DIN 661
(ISO 1051)
Zakovica (upuštena glava)
JUS MB3.012
A2 St
DIN 7337 Pop nitna A2 Fe/Al
Al/Al
DIN 912
(ISO 4762)
Mašinski vijak, cilindrična glava, imbus prihvat
JUS MB1.120
A2-A4 8.8
10.9
12.9
8.8
10.9
12.9
DIN 913
(ISO 4026)
Uvrtni vijak
JUS MB1.270
A2-A4 10.9
DIN 914
(ISO 4027)
Uvrtni vijak (kirner)
JUS MB1.271
A2-A4 10.9
DIN 915
(ISO 4028)
Uvrtni vijak (cilindrični kraj)
JUS MB1.272
A2-A4 10.9
DIN 916
(ISO 4029)
Uvrtni vijak (sa rupom za centriranje)
JUS MB1.273
A2-A4 10.9
DIN 917 Šestougaona slepa navrtka (niska)
JUS MB1.650
A2-A4 kl.8
DIN 921 Vijak sa širokom ravnom glavom, šlic prihvat A1
DIN 931
(ISO 4014)
Mašinski vijak, OK glava, delimični navoj
JUS MB1.051
A2-A4 5.6
8.8
10.9
12.9
5.6
8.8
10.9
12.9
DIN 933
(ISO 4017)
Mašinski vijak, OK glava,
ceo navoj
JUS MB1.053
A2-A4 5.6
8.8
10.9
12.9
5.6
8.8
10.9
12.9
DIN 934
(ISO 4032)
Šestougaona navrtka
JUS MB1.601
A2-A4 kl.8
kl.10
kl.8
kl.10
DIN 963
(ISO 2009)
Mašinski vijak, upušteno ravna glava, šlic prihvat
JUS MB1.130
A2-A4 5.6
DIN 964
(ISO 2010)
Mašinski vijak, upušteno sočivasta glava, šlic prihvat
JUS MB1.140
A2-A4 5.6
DIN 965
(ISO 7046-1)
Mašinski vijak, upušteno ravna glava, krst prihvat
JUS MB1.136
A2-A4 5.6
DIN 975
(DIN 976)
Navojna šipka A2-A4 5.6
8.8
5.6
8.8
DIN 985
(ISO 10511)
Navrtka, samoosiguravajuća
JUS MB1.622
A2-A4 kl.8
DIN 1479 Nastavak za navojnu šipku
(visoka navrtka)
A2-A4 kl.8
DIN 1480 Španeri za sajlu A4 St St
DIN 1481
(ISO 8752)
Elastična čivija
JUS MC2.230
1.4310 St
DIN 1587 Ukrasna navrtka
JUS MB1.627
A2-A4 kl.8
DIN 2093 Tanjirasta podloška A2 St
DIN 6798 Nazubljena podloska
JUS MB1.151
A2-A4 St
DIN 6799 E-seger
JUS MB2.153
1.4034
1.4122
St
DIN 7504 Vijci za lim sa burgijom
forma K, forma N, forma P
A2 St
DIN 7981
(ISO 7049)
Vijak za lim, sočivasta glava, PH prihvat
JUS MB1.466
A2-A4 St
DIN 7982
(ISO 7050)
Vijak za lim, upuštena glava, PH prihvat
JUS MB1.465
A2-A4 St
DIN 7991
(ISO 10642)
Mašinski vijak, upuštena glava, imbus prihvat
JUS MB1.126
A2-A4 8.8
10.9
12.9
“REISSER” Vijak za ivericu PZ prihvat A2-A4 St
“HANGAR” Hangar vijak,
drvo/drvo, drvo/metal
A2-A4 St